Brief info

În anul 2013, am absolvit Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, specializarea „Învățător-educatoare”, iar în 2016 am terminat studiile de Licență la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea „Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”.
În anul școlar 2014-2015, mi-am început activitatea profesională ca educatoare la Grădinița „Lorelay”, Iași, iar din anul 2015 sunt învățătoare la Școala Primară „Lorelay”, Iași.
Am obținut definitivarea în învățământ în anul 2017, gradul didactic II, în anul 2022, iar în prezent sunt înscrisă pentru susţinerea gradului didactic I.
Datorită numeroaselor schimbări din domeniul educaţiei, caut să mă pregătesc continuu din punct de vedere profesional și, în acest sens, am participat la proiecte europene, cursuri, conferințe, activități de voluntariat, cercuri metodice și alte programe de perfecționare a demersului didactic și obținerii performanței școlare la clasă.
Timpul petrecut alături de familie și de prieteni, traseele montane, boardgame-urile și diverse activități artistice reprezintă o parte din preocupările mele din timpul liber.
„Numai timpul petrecut cu floarea ta, face ca ea să fie atât de prețioasă!” - Antoine de Saint-Exupery
Consider că timpul și atenția acordate fiecărui elev sunt cele mai de preț daruri pe care le putem oferi noi, cadrele didactice.