Înscriere la școală

Documente necesare

Înscrierea la școală

 1. Cerere de înscriere (modelul poate fi descarcat de aici );
 2. Contractul educaţional (de la secretariat);
 3. Fişa medicală:
  • listă vaccinări;
  • aviz de intrare în colectivitate eliberat de medicul de familie;
 4. Copie certificat de naştere copil;
 5. Copii cărţi de identitate părinţi;
 6. Fotografie tip paşaport copil;
 7. Fișa de observații psiho-pedagogică de la grădiniță (la înscrierea în clasa pregătitoare);

Transferul de la altă școală

 1. Acordul de transfer, cu semnătura, parafa si număr de intregistrare mai întâi de la Școala Lorelay apoi de la școala de unde provine elevul (modelul poate fi descarcat de aici );
 2. Copie după foaia matricolă (dacă este cazul);
 3. Caracterizarea psiho-pedagogică a elevului;
 4. Documente necesare inscrierii conform informațiilor de mai sus ;

Documentele sunt necesare indiferent dacă înscrierea/transferul se realizează de la școli de stat sau private.

Perioade de înscriere

În funcție de numărul de locuri rămase libere, înscrierea elevilor se realizează cu programare prealabilă.

Recomandăm începerea demersurilor cu un an înainte.

etape inscriere - gradinita si scoala Lorelay
 • interviu cu părinții și vizitarea școlii;
 • interviu cu copilul și consultarea fișei de observații psiho pedagogice de la grădinița frecventată;
 • concluziile se transmit în urma interviului, telefonic sau prin email;
 • perfectarea dosarului de înscriere;
 • înregistrarea online în evidența națională;

Înscrierile se realizează doar în limita celor 16 locuri disponibile;
Înscrierea la Școala Primară Lorelay se realizează doar în urma interviului la care participă directorul instituției, copilul ce urmează a fi înscris și părinții.