Oferta educațională și curriculum

Școala Primară Lorelay

Oferta Educațională

Curriculum la decizia școlii

  • Program de activităţi instructiv-educative, conform programei școlare in vigoare , organizate unitar între orele 9.00 şi 17.00;
  • La fiecare clasă lucrează 7 cadre didactice specializate pe discipline, cu experiență în țară și străinătate (de ex. mișcare și cultură muzicală, educație fizică, limba engleză, limba germană etc).
  • Limba engleză zilnic
  • Limba germana se studiază din clasa a II-a;
  • Educaţie muzicală, dans şi educaţie fizică cu profesori de specialitate;
  • Cluburi de activitati opționale diverse (ex. capoeira, pian, quilling, robotics, chitara, etc.);
  • Moment de lectură individuală zilnic între 14.30-15.00;
  • Metode de predare centrate pe elev;