After School

Ce se întâmplă la after-school ?

În Școala Lorelay am particularizat programul after-school doar pentru propriii elevi, astfel încât acesta să vină în interesul elevului și al părinților.

Astfel, programul unei zile de școală are o continuitate de dimineață până după-amiază, respectând curba de efort a elevului de nivel primar. În prima parte a zilei vor fi incluse, în general, activitățile mai solicitante din punct de vedere intelectual, după-amiaza alternând între cele mai solicitante și cele relaxante. De exemplu, prin curriculum la decizia școlii elevii studiază zilnic limba engleză și de două ori/săptămână o a doua libă străină. Acestea vor ocupa cu preponderență prima parte a zilei, lăsând după-amiază ora de educație fizică, ora de muzică și mișcare sau ora de arte. Alături de acestea, programul de after-school cuprinde activități de consolidare, de clarificare, aprofundare sau de excelență, individualizând sarcinile de lucru. Scopul este ca fiecare copil, în funcție de capacitate, să dețină cunoștințele, abilitățile și deprinderile stabilite cel puțin la nivel de programă școlară, fără să fie nevoie de activități suplimentare acasă sau meditații.

Pentru atingerea scopului este necesară doar o strânsă colaborare cu părinții. Ei sunt parte activă în acest proces și cunosc în permanență nivelul de pregătire al copilului, greutățile înâmpinate precum și măsurile care trebuiesc luate pentru a-l ajuta.

De asemenea este foarte important să cunoaștem nivelul copilului, capacitatea, înclinațiile dar și aspirațiile părinților. Plecând de la aceste elemente putem stabili împreună niște criterii valorice, niște ținte, pe care le putem măsura la anumite intervale de timp. Acestea se pot referi la: competențe dobândite, deprinderiinițiativă, încredere în sine, comportament coopeerant, toleranța la frustrare, efort susținut, creșterea motivației interne, implicare active în procesul de învățare etc.