“School Education Against Climate Change” (SEAC)
2021-1-ES01-KA220-SCH-000023837

Obiectivul general al Proiectului “School Education Against Climate Change” este de a genera cunoștințe despre cum să se promoveze Obiectivul Tineretului 10 și ODD 13 în învățământul primar, pentru a promova comportamente de mediu durabile și responsabile la noile generații de fete și băieți, în Europa.

Rezultate intelectuale

Vom dezvolta un ghid cu metodologii/resurse și un joc educațional pentru a promova Obiectivul Tineretului 10 și ODD 13 în învățământul primar.

Activități

Vor fi organizate focus grupuri cu grupurile țintă ale proiectului pentru a afla despre nevoile, perspectivele și propunerile acestora.

Partenerii și profesorii din învățământul școlar:

climate change
SEAC
  • care sunt competențele și instrumentele cele mai adecvate pentru a aborda schimbările climatice în rândul fetelor și băieților;
  • care competențe și instrumente sunt cele mai adecvate pentru a promova comportamente ecologice în rândul fetelor și băieților;
  • ce caracteristici ar trebui să aibă un set de instrumente educaționale în care pot fi găsite metodologii, strategii, resurse și instrumente pentru cele două puncte anterioare;
  • exemple de metodologii, bune practici și instrumente pe care doresc să le împărtășească în legătură cu punctele a și b.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate sunt totuși doar ale autorilor și nu reflectă neapărat cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană, nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea