În perioada 21.08-25.08.2023, un profesor din Școala Lorelay a participat la o mobilitate de job shadowing, în cadrul Școlii Wilhelm Busch, din Gottingen, Germania. A participat la activitățile organizate în prima săptămână de școală cu copiii din clasa întâi. Scopul principal l-a constituit observarea activităților de acomodare organizate pentru copiii care vin pentru prima dată la școală. De asemenea, s-au consultat materialele cu care lucrează la clasă, curriculum și aspecte comune sau care pot fi adaptate culturii noastre organizaționale.

Experiențe și bune practici:

  • ”Shadow colleague” – elevii mai mari au în grijă un elev mai mic
  • Elevii din primul an primiți cu spectacole organizate de cei mai mari, în prezența comunității
  • Abordarea transdisciplinară
  • Durata unei activități educative: 90 min

 

Co-founded by the European Union

Project code: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000054481