20-24 noiembrie 2018, participă  3 profesori din Școala Primara „Lorelay”

Prima întâlnire transnațională a avut loc în perioada 20-24 noiembrie, în Italia,  în localitatea Cumiana lângă Torino.  Au participat câte trei profesori de la fiecare școală. În cadrul întâlnirii s-au stabilit activitățile necesare pentru desfășurarea proiectului , temene, locații, responsabili.

Scopul proiectului “MADE together in Europe”  este de a facilita comunicarea între diferitele culturi aparținând țărilor implicate în proiect precum și învățarea prin artă întrucât arta folosește un limbaj universal care ne unește pe toți în cadrul diversității.

Conexiunea cu muzica, poezia și mișcarea, care se regăsesc în toate în cântecele tradiționale, nu conduce doar la înțelegerea  tradițiilor locale și a moștenirii culturale ale fiecărei țări dar creează o cale  de comunicare și apropiere  cu alte țări și culturi. În acest fel, ținta programului nostru este în conformitate cu Anul European al Moștenirii Culturale de a încuraja oamenii și mai ales elevii să descopere și să colaboreze sub aspectul moștenirii culturale europene precum și să-și întărească sentimentul de apartenența la spațiul european comun.

În plus, proiectul va contribui la dezvoltarea profilului școlii europene și va integra practici inovative în  curriculum.

 

Co-founded by the European Union
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the news only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any  use which may be made of the information contained herein